Chroń swój biznes

Energia elektryczna

Doprowadzana jest do wszystkich urządzeń z dwóch niezależnych torów zasilających. Ponadto każdy z nich posiada parę urządzeń podtrzymania awaryjnego UPS oraz własne generatory prądu mogące zapewnić pracę centrum danych przez 24h pod pełnym obciążeniem.

Redundancja

Kluczowym parametr mający wpływ na ostateczną dostępność systemu dla użytkownika końcowego. Nadmiarowość, co najmniej N+1, pozwala osiągnąć dostępność usługi na poziomie 99,99%, która bez ponoszenia ogromnych nakładów finansowych, pozostaje nieosiągalna dla firm stosujących tradycyjne rozwiązania.

System chłodzenia

Doprowadzany bezpośrednio do serwerów z wykorzystaniem systemu klimatyzacji i wentylacji precyzyjnej z technologią free coolingu. Pozwala to zagwarantować optymalną temperaturę pracy Twoich systemów - 22°C ±1°C.

Najwyższe standardy

Zagwarantowane międzynarodową certyfikacją ISO 20000. Najwyższy poziom polityki bezpieczeństwa informacji, zarządzania systemami, sieciami, ciągłości działania oraz wielopoziomowej kontroli dostępu potwierdzony certyfikatem ISO 27001.

Backup

Wykonywany za pomocą oprogramowania Veeam Backup&Replication, umożliwiającego natychmiastowe odzyskanie całej maszyny wirtualnej, pojedynczych plików czy tabel MS SQL z macierzy backupu przechowywanych w innej fizycznej lokalizacji.

Monitoring

Całodobowo monitorowany jest prawie każdy parametr działania infrastruktury tak, by eliminować ewentualne usterki jeszcze zanim będą one miały jakikolwiek wpływ na usługi użytkownika końcowego.

Zobacz jak zapewnić bezpieczeństwo swojej organizacji i uniknąć awarii czy strat finansowych. Testuj AnyTime Cloud już teraz.

Rozpocznij testowanie